หอกาารค้าอุบลร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนธันวาคม


2020-12-24 14:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603