ร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2564


2020-12-23 16:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2564

โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603