"บริจาคโลหิต ถายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระยรมราชสมภพ ฯ"


2020-12-21 10:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-19.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) ร่วมรับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และสนับสนุนไอศครีม 1 ถังเป็นเงิน 1500 บาท

“หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย มาส่งความรักให้กับผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิตด้วยกัน

เนื่องด้วย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ "บริจาคโลหิต ถายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระยรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" ตลอดเดือนธันวาคม 2563 โดยร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที 7 สภากาชาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง สนับสนุนข้าวต้ม 1 หม้อ ในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603