ประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน


2020-12-18 10:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

การประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมหอการค้า และคณะกรรมการ YEC ร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางการค้าชายแดนในการยกระดับอุตสาหกรรมเด่นในพื้นที่ผ่านการประชุมร่วมเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตลอดจนสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายและผสานความร่วมมือของเครือข่ายการค้าชายแดน โดยใช้กิจกรรมการเจรจาการค้าทางธุรกิจผ่าน Online Platform ต่อยอดการค้าการลงทุนในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางการค้าชายแดนของกลุ่มผู้ัประกอบการจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มอีสานตอนล่าง 2 และประเทศเพื่อนบ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ต่อยอดการเชื่อมโยงต่างๆ จากจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เส้นทางที่พัฒนาขึ้น เป็นการกจะจายรายได้สู่ชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง

การประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

🎉“โอกาสของนักธุรกิจ...การเชื่อมโยงอินโดจีนด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาด” ✅ โดย คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมดิจิทัลไทย และ ผู้ร่วมก่อตั้ง TeC คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่คร่ำหวอดกับตลาดการค้าเมืองจีน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกูรูเมืองจีนอีกคน

คุณตั้ม ณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม ⭐️ ให้เกียรติมาบรรยายถึงสาระเข้มข้นของ Technology trend 2020 ของจีน มาอัพเดตแบบที่ไม่เคยพูดให้ที่ไหนมาก่อน!

รวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทำงานในจีน จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์ตรงจากการเป็น eFounder Alibaba & UNCTAD program 👏👏👏


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603