กิจกรรมFAM TRIPเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์

ณ บ้านจันทร์หอม บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


2020-12-15 16:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 190

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ บ้านจันทร์หอม บ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ร่วมกิจกรรม FAM TRIP เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอจุดขายของชุมชนที่มีความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์

ชุมชนคนทำเทียนและชุมชนที่สามารถรองรับจัดกิจกรรมไมซ์ เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษา

ด้านงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

Miracle of light มหัศจรรย์แห่งแสง แสงแรงบันดาลใจแห่งภูมิปัญญา

ภายในงานชมงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองที่คุ้มจันทร์หอมภูมิใจนำเสนอ ความงดงามของผ้าไหมที่รังสรรค์อย่างปราณีต เครื่องชุบทอง ข้าวตอก เป็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชน

ชมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่คุ้มจันทร์หอมภูมิใจนำเสนอ ความงดงามของผ้าไหมที่รังสรรค์อย่างปราณีต

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมสินค้าภายในงาน

ข้าวตอกลิ่ม ชุมชนบ้านชีทวน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603