เชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมในงานโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุรกิจภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจ

ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์


2020-12-11 12:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 206

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นำโดย นายชลวิทย์ อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คนานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เชิญผู้ประกอบการร่วมประชุมในงานโครงการประชุมเสวนา และการจับคู่ทางธุรกิจภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางกาารค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โอกาศของนักธุรกิจ การเชื่อมโยงอินโดจีนด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาด ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ คอนเวนชั่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความร่วมมือทางการค้าชายแดน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603