งานเลี้ยงสังสรรค์ ubon connect ประจำเดือน ธันวาคม 2563


2020-12-11 12:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหาร MYHOME UBON คณะกรรมการหอการค้าร่วม นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถึงสมาชิกกลุ่ม ubonconnect ทุกท่านที่มาด้วย

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิสรรค์ เทพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมร้องเพลง

ฉลองวันเกิด สมาชิก ubonconnect ในเดือนธันวาคม

รำวงร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603