หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสิงห์ สุตัญตั้งใจ


2020-12-11 12:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ พัทธสีมา วัดมงคลใน ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลฯ นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายสิงห์ สุตัญตั้งใจ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนามบุตร มา ณ ที่นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603