ร่วมประชุมจัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอโขงเจียม


2020-12-10 12:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คนานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการหอการค้าร่วมประชุมจัดตั้งคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอโขงเจียม โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย.

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank

ลุยช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยทุกกลุ่มให้ธุรกิจอยู่รอดไปต่อ ก้าวผ่านอุปสรรคจากวิกฤตโควิด-19 จัดโครงการ “SME D Bank คลินิกสัญจร” บริการความช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอีไทยทั่วประเทศ ในรูปแบบ 360 องศา มาที่เดียวจบครบทุกความต้องการ เปิดให้ผู้ประกอบการได้ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตไปได้ไกล

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603