มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช


2020-12-07 14:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 112

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ในนามหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603