บริจาคโลหิตในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


2020-12-03 16:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม รับบริจาคโลหิตที่ภาค สนับสนุนข้าวต้ม 1 หม้อเป็นเงิน 1000 บาท

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603