"วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะนะได"🌄


2020-11-25 10:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 152

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 รอคุณมาสัมผัสบรรยากาศเส้นทางวิ่ง ท่ามกลางธรรมชาติสุดฟิน ช่วงปลายฝน ต้นหนาวกัน ⭕️Super Mini Marathon ระยะ 13.5 Km ▶️ปล่อยตัว 05.00 น.◀️ ณ ลานลานจอดรถผาชะนะได 🏃♂มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง... 🏔เปิดเส้นทางวิ่งบนผาชนะไดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะ🏃


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603