การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563


2020-11-25 10:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุม โดยมี ผศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้ด้วย

การเตรียมความพร้อมโครงการ SEZ ร่วมมือกับ TEC มหาวิทยาลัยอุบลและหอการค้าอุบลราชาธานี โดยที่งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 และของบประมาณเพื่อดำเนินการจัดงานโครงการ Ubon Art Fest 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603