ประชุมการจัดเตรียมโครงการ SEZ ของ TCEB Matching Business


2020-11-17 11:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้า ร่วมกับ นายธนวรรธน์ มานะทัต หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการโครงการ SEZ ของ TCEB Matching Business ระหว่างประเทศ (กัมพูชา เวียดนาม ลาว ) โดยการนำเสนอสินค้าผ่านระบบ Zoom เพื่อการตัดสินใจทำคู่ค้าทางธุรกิจระหว่างประเทศ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603