หอการค้าอุบลฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน UBON ART FEST 2020


2020-11-17 09:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 106

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ UBON ART FEST 2020 11 - 12 ธ.ค. 2563 “ศิลปะนำสื่อสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ครั้งแรกของเมืองอุบลฯ

นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าอุบลฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน UBON ART FEST 2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมยู โฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่ นำโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

งานเทศกาล UBON ART FESTIVAL 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอนวัตกรรมชุมชน งานฝีมือและทักษะความเชี่ยวชาญของนักสร้างสรรค์ในพื้นที่หลากหลาย อันเป็นทักษะและวิถีชีวิตที่อัดแน่นอยู่ในชุนชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมไปถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในย่านเมืองเก่า ให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และเห็นคุณค่าของย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานีไปพร้อมกันกับการพัฒนาธุรกิจและพัฒนาย่านสร้างสรรค์ การเกิดขึ้นของ UBON ART FESTIVAL 2020 ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการร่วมมือระหว่างชุมชน นักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา และเยาวชนที่จะเข้ามาร่วมสร้างเทศกาล เพื่อจัดแสดงผลงานให้กับผู้เข้าชมเทศกาล เป็นการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ทักษะงานฝีมือ วิถีชีวิต นวัตกรรมและความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นในกิจกรรมตลอดทั้งสองวันของงานเทศกาล เป็นการทำให้ย่านเมืองเก่าจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้มีการริเริ่มสร้างเครือข่ายย่านสร้างสรรค์เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603