ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th Asean University Games)


2020-11-16 13:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 318

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 (20th Asean University Games)

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงยืน ยันความพร้อมและความคืบหน้าในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในปี พ.ศ 2564 (ค.ศ 2021)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับการรับรองจากสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ซึ่งจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากต่างชาติในอาเซียน จำนวน 11 ชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 30 ชนิด ณ สนามแข่งขันของมหาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสนามกีฬาต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาและเตรียมการในด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์พร้อมในการต้อนรับนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้น เมื่อรัฐบาลมั่นใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ได้คลี่คลายลงหรือสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างแน่นอน
สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” เมื่อวันที่ 11 ถึง 20 มกราคมพ.ศ 2562 ที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อมและเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603