พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล


2020-11-16 11:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 269

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี พุทธศักราช 2563

โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์ สร้างเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปีชาตกาล โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ) นำพระสงฆ์ 150 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อุโบสถวัดเลียบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การจัดสร้างวัตถุมงคล เหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล พุทธศักราช 2563 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ขึ้น จำนวน 570,000 องค์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสเก็บไว้บูชา เป็นไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำความดี

" รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจังหวัดอุบลราชธานี จะนำไปใช้ในกาดำเนินการ บูรณะองค์จำลอง ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถี เผยแพร่แนวทางปฏิบัติคำสอนของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต เป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ และสามเณรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ใช้เพื่อบูรณะซ่อมแซมวัดศาสนสถาน ที่ทรุดโทรมและขาดงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และใช้ในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

สำหรับประชาชนที่สนใจบูชาเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประเภทเนื้อผงพุทธคุณ มีจำนวน 4 สี คือ สีขาว สีเหลือง สีแดง และสีเทา ร่วมทำบุญได้ในราคา 79 บาท พร้อมเลี่ยมกรอบ โดยสั่งจองได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอำนวยการ โทร 045 344 605 หรือร่วมทำบุญผ่านธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 3 1 3- 0- 8 5 9 7 0- 5 ชื่อบัญชี โครงการจัดสร้างเหรียญ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603