"วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได" ในการเปิดเส้นทางวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผาชะนะได🌄


2020-11-10 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได"

" โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า พิชิตผาชะนะได" ในการเปิดเส้นทางวิ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผาชะนะได🌄
" และนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหอการค้าจังหวัด เพื่อหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรม "วิ่งเปิดฟ้า ที่ผาชะได” ในระยะ Super Minimarathon 13.5km. ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.63 ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603