ร่วมโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุระกิจ


2020-11-10 10:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมประชุมหรือรือโครงการจับคู่ทางธุระกิจ

" ร่วมโครงการประชุมเสวนาและการจับคู่ทางธุระกิจของภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ( สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ) ผ่านระบบออนไลน์ VDO Zoom กับ TCEB


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603