เทคนิคการทำงานกราฟฟิก ด้วย photoshop


2020-08-02 06:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

dkiค้นหา พร้อมกัน แล้วเจอของดี สิ่งดีๆ มาแชร์กัน นี่ก็คือ ช่องทางที่ เราจะกเาวได้ เร็ว ได้ไกลกว่า ทำเองทุกเรื่อง......เรียกว่า....คนเป็นบอกคนไม่เป็น เพื่อให้ทุกคนเป็น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603