แนวทาง ตลาดออนไลน์กลางหอการค้าอุบล


2020-08-02 05:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

ขณะนี้ หอการค้า ได้ สร้างห้องไลน์ เพ่อจะเป็นสังคม เป็นชุมชน คนที่สนใจไอที เพื่อจะสร้างคน ที่มีความรุ้ ด้านไอที ท่านใดที่มีความรุ้ด้านไอที ผม มาชวน ไปสมาชิกห้องไลน์ ชื่อ สร้างงาน สร้างคนไอทีอุบล เป็นสมาชิก ได้ที่ ลิ้งข้างล่างยี้ และ ขอให้แชร์ บอกต่อกันไป นะครับ เราจะเดินหน้ากว้าทนโลก"อที โลกออนไลน์ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน https://line.me/R/ti/g/IMLCCalMoG

การค้าออนไลน์หอการค้า"จะเกิดได้จริง"ด้วยปัจจัย 1. สร้างคนได้ 2.สร้างรูปแบบเป็น 3.สร้างความร่วมมือ 4.สร้างโอกาส 5. สร้างเพื่อทุกคน

ด้วยความตั้งใจ ใน แนวทาง ฟื้นเศรษฐกิจอุบล หนึ่งใน แนวทาง คือ การสร้างตลาดออนไลน์ ............ให้ กับเมืองอุบล ตลาดนั้น คือตลาดของทุกคน

กลไกที่ กำลังดำเนินการ เราต้องเชื่อม การซื้อการขาย แบบต่อยอด เชื่อมโยง ไม่ใช่ โดดเดี่ยว สนามการค้า คือ การ ต่อยอดเชื่อมโยง ตลาดที่ จะ ไปให้ถึงคือ ตลาดจีน

การวางแผนได้เริ่ม หารือ ถกแถลง กันอย่างจริงจัง สิ่งแรกที่ตั้งเป็นธงไว้ ทำตลาดออนไลน์ เพื่อใคร คำตอบ เพื่อทุกคน ทุกคนต้องมีโอกาส ถ้าอยากค้าขาย นี่คือข้อสรุป เป็นเรื่องแรก และ ที่ได้ต่อมา คือ

1 สร้างคนได้ 2.สร้างรูปแบบเป็น 3.สร้างความร่วม.4 สร้างโอกาส 5. สร้างเพื่อทุกคน

แม้ถูกกำหนด เป็น ข้อที่ 5 แต่ เป็นเรื่องที่ ถกกันมากที่สุด

เป้าหมาย ถึง การสร้างโอกาสทางการค้า ที่ ทุกคนสร้างเข้าถึงได้ " การทำมาหากิน ในช่องทางออนไลน์ จะต้องไม่ยากเกินไป

ดังนั้น การร่วมด้วยช่วยกัน คือ คำตอบสุดท้าย............หลักการ อะไรที่ ทำด้วยกัน ต้นทุนจะลดลง

การค้าออนไลน์หอการค้า"จะเกิดได้จริง"ด้วยปัจจัย 1. สร้างคนได้ 2.สร้างรูปแบบเป็น 3.สร้างความร่วมมือ 4.สร้างโอกาส 5. สร้างเพื่อทุกคน

ในกรอบของการสร้างคน นั้น คือ การรวมคนที่สนใจ หรือ มีความสามารถ ทางด้าน ไอที ทุกสาขา สาขาที่ต้องการรวมพลมากที่สุด คือ กราฟฟิก และ การตัดต่อ ( ทำคลิป ทำวิดิโอ ) หรือ มีความสามารถ ทำการรีวิวสินค้าได้ รวมทั้งการสร้างนักการตลาดออนไลน์

สร้างรูปแบบเป็น คือ การ Create Plateform ที่มีพลัง เชื่อมโยงและ สามารถเข้าถึงเป้าหมาย ( ผุ้ซื้อและผู้ขายได้) อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Platform อาจ จะเป็น line facebook หรือ website ประเด็นคือ ทำอย่างไรให้ขายได้ ซื้อได้ ขายได้

สร้างความร่วมมือ นั้น เน่องจาก เป็นตลาด จึงจำเป้น ต้องมีทั้งผุ้ซื้อและผู้ขายท ทำอย่างไรที่จะ ทำให้ เกิดชุมชน เหมือน ปัจจุบัน เราจะค้นข้อมูลต้องไป ที่ Google จะซื้อจะขาย ต้อนึกถึง lazada และ shopee เราต้องสร้างชุมชน กลุ่มคน สังคม เวที การค้าขายออนไลน์ ของเราให้ได้

สร้างโอกาสหมายถึง เราอาจมีของดี ....แต ไม่มีคนรู้จัก หรื ไม่รุ้ จะซ์้อขายกันอย่างไ ( ทำไม่เป็น) ดังนั้นสิ่งนี้ คือ สิ่งต้อง คิดหาวิธี ให้ คนได้เข้าถึงทำเป็น แบบง่ายที่สุด เช่น อาจมีจุดบริการ สร้างคนที่ช่่วยหรือ ทางด้านนี้ ( แนวคิด หอการค้าจะบริการ ช่วยเหลือเหล่านี้ โดยมีการสร้างคน ที่ขึ้นทะเบียน ( เพื่อสร้างความเชื่อถือว่า ไม่หลอกลวง )

สร้างเพื่อทุกคน เนื่องจาก ตลาดกลางหอการค้า มุ่งที่ จะบริการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างคน จึงวางตำแหน่ง เพื่อทุกคน คือ ทั้ง คน ช่วยเหลือ เติมเต็ม (บริการจัดทำองค์ประกอบในการค้าออนไลนฺ ) ฝั่งผุ้ขายสินค้า และฝั่งผุ้ซื้อ เรียกว่า ครบวงจร

ขณะนี้ หอการค้า ได้ สร้างห้องไลน์ เพ่อจะเป็นสังคม เป็นชุมชน คนที่สนใจไอที เพื่อจะสร้างคน ที่มีความรุ้ ด้านไอที ท่านใดที่มีความรุ้ด้านไอที ผม มาชวน ไปสมาชิกห้องไลน์ ชื่อ สร้างงาน สร้างคนไอทีอุบล

เป็นสมาชิก ได้ที่ ลิ้งข้างล่างยี้ และ ขอให้แชร์ บอกต่อกันไป นะครับ เราจะเดินหน้ากว้าทนโลก"อที โลกออนไลน์ ด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน

https://line.me/R/ti/g/IMLCCalMoG

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603