พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธานี


2021-04-04 21:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปีพุทธศักราช 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดพวงมาลาไว้สำหรับให้ส่วนราชการหน่วยงานวางถวาย และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดฯ ได้มีมาตรการขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และงดช่างภาพของหน่วยงาน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603