พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


2020-02-07 15:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 78

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพิธีเปิดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603