การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application True VROOM


2021-05-11 04:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application True VROOM เพื่อพิจารณารับรองงบดุลและแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีรอบปี 2563 และเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ new normal เว้นระยะห่างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603