งานสัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง และร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จังหวัดเชียงใหม่


2019-12-03 17:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมงานสัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง ณ จังหวัดลำปาง และร่วมพิธีเปิดงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) จังหวัดเชียงใหม่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603