หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้รับรางวัลโล่เกียติยศการรับบริจาคโลหิตสูงสุด


2019-12-03 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 205

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ขอแสดงความชื่นชมมายัง หอการค้าอุบลราชธานี ที่ได้จัดกิจกรรมและมียอดการรับบริจาคโลหิตสูงสุด ของหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ “โครงการบริจาคโลหิต 85,000 ยูนิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าจังหวัดอุดรฯ เป็นผู้มอบ โดยมี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) เป็นผู้รับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603