หอการค้าจ.อุบลฯ รับมอบธงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ปี 63 พร้อมรับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2562


2019-12-03 15:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 388

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราธานี, นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON และจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบธงการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ปี 2563 และได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2562

โดยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาฯ ร่วมกับหอการค้ากลุ่มภาคตอนล่าง เป็นเจ้าภาพร่วม และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2562 โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้มอบรางวัล โดย ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” 3 ปี ซ้อน พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการแสดงฟ้อนรำ “แสงแรกแห่งอรุณ” แสดงความพร้อมต้อนรับหอการค้าไทย หอการค้าทุกจังหวัด ร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 ปี 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603