สัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง


2019-12-03 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 113

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราธานี, หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมงานสัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดร่วมจัดสัมมนาฯ โดย นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามหอการค้าลำปาง และโดยมี ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย

  • รับฟังการกล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนาฯ “THAITAY In A CTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง”

โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

  • ปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “นวัตกรรม พัฒนาคน เพื่ออนาคตปีชระเทศ” โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • ชี้แจงแนวทางการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่ม “THAITAY In A CTION” โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603