หอการค้าจ.อุบลฯ ร่วมงานสัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง ณ จ.ลำปาง


2019-12-03 09:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 127

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดลำปาง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมเดินทางไปร่วมงานสัมมนาหอการทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 THAITAY In ACTION : ไทยเท่ ทำได้ ทำจริง และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ บริเวณหน้า มิวเซียมลำปาง (ศาลากลางหลังเก่า) โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ โดย นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และกล่าวขอบคุณ โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรามการหอการค้าไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603