ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยทางการเงินให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-27 18:26

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

วันที่ 25 พ.ย. 2562 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (โครงการอุบลสแควร์) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือร่วมกับ กับนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยทางการเงินให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจากในปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกหลวงประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปลอมแปลงเอกสารของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ แล้วทำให้ประชาชนหลงเชื่อ การหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ ทำให้ประชาชนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อ ต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

สำหรับการสร้างเครือข่ายการแจ้งเตือนเรื่องภัยทางการเงินร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดต่างๆ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยทางเงินให้กับประชาชนต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603