มอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 600 กิโลกรัม เพื่อนำข้าวสารไปเป็นของฝาก งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดลำปาง


2019-11-26 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 243

วันที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 2562 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (อุบลสแควร์) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายสมชาติ พงคนาไกร ประธานหอกาค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำพิธีรับมอบข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 600 กิโลกรัม เพื่อนำข้าวสารไปเป็นของฝาก งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดลำปางนั้น โดย ได้รับการสนับสนุน จาก คุณฮวงเซ้ง แซ่ลี้ โรงสีเดชอุดมศิริโชค ทั้งนี้ขอบคุณโรงสีเดชอุดมศิริโชค ผู้สนับสนุนในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603