พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน"


2019-11-23 13:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 224

วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิด "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน"

วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเปิด "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน" โดยมี นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีนายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ นายด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้กรมศุลกากรดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสในการสร้างงานและสร้างอาชีพ

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน จึงได้มีการจัดกิจกรรม "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน" ซึ่งสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กำหนดให้ด่านศุลกากรช่องเม็ก เป็นผู้ดำเนินการ โดยให้จัดสถานที่ภายในกรมศุลกากรและนำสินค้ามาวางจำหน่ายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงได้กำหนดจัดงาน "ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน" ณ ด่านศุลกากรช่องเม็ก ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น.นี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603