เปิดประชุมร่าง MOU เมืองคู่มิตรอุบลราชธานี(ไทย)และจังหวัดกวางตรี(เวียดนาม) อย่างเป็นทางการ


2019-11-23 10:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 72

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ผู้แทนฝ่ายไทย พร้อมด้วยท่านเหงียน ดึ๊ก จิ๋น ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปิดประชุมแลกเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี (ไทย) และจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน มีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชุมร่วมและรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เสนอเนื้อหาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเพณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกวางตรี ของเวียดนามส่งผลให้เกิดการเจรจาร่างข้อตกลง (mou) เมืองคู่มิตรร่วมกันอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

แหล่งที่มาข้อมูล/ ภาพ : PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603