หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวัน


2019-09-02 03:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 210

หอการค้าอุบลลงพื้นที่ หาข้อมูลพัฒนา ด่านชายแดน ปากแซง เพื่อนำเข้า กรอ.จังหวัด. ฟื้นค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านแขวงสาละวันและเปิด สนง หอการค้าอำเภอนาตาล และร่วมเปิดใช้งาน ตู้ATM อ.นาตาล ที่หอการค้า ผลักดัน สำเร็จ ถือ เป็นตุู้ ATM แห่งแรกใน อำเภอนาตาล

เมื่อวาน 1 กันยายน ได้ไปเป็นประธานพิธีเปิดสำักงานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดประจำ อำเภอนาตาล ถือ เป็นการกระจายงานหอการค้าจังหวัด ลงระดับอำเภอ เพื่อการับรุ้ ข่าวสารข้อมุล และ เปิดโอกาสให้ สมาชิกหอการค้าระดับอำเภอได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับ อำเภอ เชื่อโขง มารวมเป็นการขับเคลื่อนร่วมกันในระดับจังหวัด ในกรอบยุทธศาสตร์ หอการค้า ท่องเที่ยวนำการ้า ส่งเสริมการค้าชายแดน และ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม พัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับ

เปิดการใช้งาน ตุ้ATM ธนาคารกรุงไทย ( ส่วนเอกชน) ที่หอการค้าผลักดันให้ ไปเปิดบริการ เดิม อำเภอนาตาล ต้องไปใช้บริการ อใเขมราฐ อใโพธิ์ไทรหรือ อ.ตระการ ( ใกล้สุด 20 กม) นำความสะดวกมาให้ ชาวอำเภอนาตาล (หอการค้าผลักดัน สำเร็จ)

ลงพื้นที่ เพื่อ รับทราบข้อมูล การค้าขายชายแดน ด้านด่านถาวร "ปากแซง" นาตาล และได้รับรายงานจากนายด่านปากแซง ถึงความซบเซา ว่า การค้าขายลดลงอย่างต่อ เนื่อง คือ ปี 2558 ตัวเลข ค้าส่งออก อยุ่ ที่ 2000 ล้่น มาถึงปี 62 เกือบสิ้นปี คาดว่า จะเหลือ เพัยง 600 กว่าล้าน จึงจำเป็น ต้องหาทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งทุกฝ่ายตกลง จะร่วมือกัน อย่างจริงจัง ( รัฐ เอกชน หอการค้า และผู้ประกอบการ )

รับเอกสารยืนยัน การซบเซา ค้าขายชายแดน

ส่วนงาน การค้าออนไลน์ ตัวแทนคระทำงาน ด้าน การค้าออนไลน์ หอการค้านาตาล ได้ ขานรับ การขับเคลื่อนด้านนี้ ทันที่

คงจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ โอทอ ประจำอำเภอ เช่น ผ้าย้อมครามนาตาล

ขอบคุณทุกภาคส่วน ท่านปลัด ท่านสจ ท่านนายกอบต สมาชิกหอการค้าจากอำเภอนาตาล พี่น้องประชาชน ชาวนาตาล ที่ ได้ ให้ความสำคัญ ใน ภาระกิจ หอการค้า ที่ขยายตั้งสนง คณะทำงานหอการค้า อำเภอ ตอดจน ขอบคุณท่าน ประานคณะทำงาน และ ทุกคนที่ ช่วยให้ งานหอการค้า เข้มแข็ง กระจายงานลงระดับอำเภอ อันเป็นนโยบายของผม ( นานิมิต สิทธิไตรยฺ ) ในฐานประธานหอการค้า.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603