เมื่อวาน(24 สค) ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดอิสานใต้ มองตรงกัน คือ ภาวเศรษฐกิจ ยังชะลอตัว ภัยแล้งมีผลต่อราคาข้าวปีนี้ (จะสูง)


2019-08-25 06:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 98

เมื่อวาน(24) ประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดอิสานใต้ มองตรงกัน คือ ภาวเศรษฐกิจ ยังชะลอตัว ภัยแล้งมีผลต่อราคาข้าวปีนี้ (จะสูง)

ในการมองแลกเปลี่ยน ภาวเศรษฐกิจ โดยรวม ของ4จังหวัดในกลุ่ม คือ อุบล ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มองไปในทิศทาง ชลอตัว กำลังซื้อลดลง คงต้องรอภาคเกษตร ในปีนี้ ราคาข้าว จะสูง (ประมาณการอยู่ที่ 17,000-18,000) เนื่องจากผลผลิต ลดลง.(ภัยแล้ง ) มีผลต่อเกษตรกร ในพื้นที่ภัยแล้ง พื้นที่อิสานใต้ มีผลกระทบบ้าง แต่ก็จะดีกว่าพื้นที่อื่น เช่น สุรินทร์ บุรีรัมย์

มีความหวังว่า เกษตรกรอิสานใต้จะได้เงินจากการขายข้าว ในปีนี้

ปล.ข้าวเหนียวท่สูงช่วงนี้ จะเข้าสู่ภาวะปกติใน อีก3เดือนข้างหน้า (ช่วงนี้ ราคาสูง เพราะไม่ข้าว ในตลาด ต้องรอผลผลิตปีนี้ ).

มีตัวเลข ที่น่าสนใจ จากผู้ประกอบการ คือ ตัวเลข ซื่อรถ ซื้อมอเตอร์ไซ๗ ลดลงมากตั้งแต่ต้นปี แต่เครื่องจักรเกษตร กลับดีในช่วงต้นปี และชลอลงในช่วงนี้.

มีคำแนะว่า อยากให้ ส่งเสริม การเลี้ยงโคเนื้อ และปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นทางเลือก ในพื้นที่ อุบล และ ศรีสะเกษ เพราะมีอนาคต กำลังมีตลาด ซึ่งควรให้คำแนะนำเกษตรกร

การค้าชายแดนด้านกัมพูชา ควรให้ความสำคัญ เครื่องอุปโภค บริโภค เป็นสินค้าที่ ต้องการ ตลอดจน การเข้ามาใช้บริการด้านการรักษาพยาบาล ที่ควรพิจารณา ขยายเวลา จาก 3วัน เป็น 5วัน เพราะ 3 วัน สั้นเกินไป ( การรักษาพยาบาล ใช้เวลาบางเคส มากกว่า 3วัน)

หออุบล แจ้ง เรื่องประเพณี กินเจ อิสานใต้ วันที่ 27 กันยายน ถือ เป็นงานสำคัญ ที่ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่5 ปีนี้ มี สิงห์โต มังกร จากคณะของอุบล ที่ถือเป็หนึ่งเดียวในอิสานใต้ เชิญ3หอการค้า กลุ่มจังหวัดเข้าร่วมงาน ตั้งโรงทาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603