หอการค้า จับมือ ทำตลาดกลางonline OTOP อุบล ร่วมกับพัฒนาชุมชน . อีกก้าวที่ต้อง คิดและทำ


2019-08-16 06:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 192

การสร้าง โอกาสทางการค้า คือหน้าที่ของหอการค้า จับมือ ทำตลาดกลางonline OTOP อุบล ร่วมกับพัฒนาชุมชน . อีกก้าวที่ต้อง คิดและทำ

15 สิงหาคม 2562 นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าอุบลฯ เข้า ท่านพัฒนาการจังหวัดอุบลฯ พร้อมกับ ท่านเลขาธิการหอการค้า ( คุณรัตนากร ขันอาษา ) และ คุณสนั่น รองประธานหอการค้า (รับผิดงาน ตลาดออนไลน์ ชุมชน) เพื่อหารือลงรายละเอียดในการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อน โอกาสทางการค้า ของ กลุ่มสินค้าโอทอป อุบล (การสร้างโอกาสทางการค้า)...ได้ขอสรุป

  1. จะทำงานร่วมกัน ในลักษณะ รัฐร่วมเอกชน
  2. เชื่อโยงตลาดออนไลน์ระหว่าง otoptoday (ของรัฐ ) กับ allubon (ของหอการค้า เข้าด้วยกัน
  3. เห็นชอบที่จะในการที่ธนาคารกสิกรไทย จะเข้ามาพัฒนางานด้านธุรกรรมทางการเงิน ให้กับโครงการ ตลาดกลงออนไลน์ ของอุบล" ซื้อขายต้องง่าย ชำระเงิน รับเงิน แค่ คลิกเดียว"
  4. .จัดให้มีการเทรนนิ่ง เจ้าหน้าที่รัฐ และ กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ ให้ค้าขายออนไลน์ อุบล ในระบบ " Teader"
  5. พัฒนาชุมชนและหอการค้า จะสนับสนุน ผู้ประกอบการ ในการเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ โดย " ขึ้นทะเบียน เป็นผู้ค้าและteader "

" มุ่งเน้น ขายของได้ สร้างโอกาสทางการตลาดเป็น"

ผู้ใดสนใจ อยากได้โอกาส(อาชีพ) ในการทำการค้า ในระบบตลาด ออนไลน์ ทั้งผู้ผลิตและ teader ติดต่อสอบถามเบื้องต้นเข้ามาได้ .......ไม่มีก้าว แรก ก็ไม่มีก้าวต่อไป ความไม่รู้ ไม่เป็น สามารถสร้างได้ อยู่มีพรแสวงหรือไม่ การพึ่งตัวเองได้ คือ วิสัยทัศน์ คนสู้ชีวิต......

ท่านใดสนใจ สอบถาม มีความเห็น แลกเปลี่ยน ในเรื่อง ตลาดกลางออนไลน์ ของอุบล (ระบบ รัฐร่วมเอกชน) เพื่อสร้างโอกาสให้ ตนเอง และจังหวัด ยุคต่อไป ตลาด(การค้าขาย)จะอยู่บนมือถือ รู้ก่อนได้โอกาสก่อน

จากการศึกษา การทำตลาดออนไลน์ " ใครๆก็สามารถเรียนรู้และ ทำได้....ขอเพียงตั้งใจ ไม่ยากกว่าที่คิด"ความตั้งใจ คือ การให้ คนอุบล ส่วนใหญ่ ค้าขายออนไลน์ เป็น (ไม่ยากอย่างที่คิด)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603