หอการค้าอุบลผลักดัน เปิดตลาดออนไลน์กลางร่วมรัฐเอกชน ครั้งแรกของอุบล เพื่อช่วยยกระดับขายสินค้าของคนอุบล


2019-08-05 06:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

หลังจากผม เข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนด นโยบาย ตลาดการค้าออนไลน์ จึงถูกกำหนด เป็นนโยบายหนึ่งในการผลักดันและ เข้าประสานภาครัฐและเอกชน คือ "พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบล บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี

การสร้างโอกาสทางการค้าของอุบล การตลาดทางออนไลน์ ถือ เป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้ (5G)

ยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกัน ของภาครัฐเอกชน นั้นถึงเป็นกลไกสำคัญเช่นกัน หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ถือ เป็นองค์กรภาคเอกชนหลักของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความถนัด เรื่องการทำเรื่องการตลาดและการเชื่อมโยงหน่วยงานของภาครัฐได้ทุกระดับรวมถึงภาคเอกชนสมาชิกของการค้าเอง หรือ องค์กรเอกชนอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้า ถือเป็นองค์กร เอกชนแกนกลาง ที่มุ่งการสร้างโอกาสทางการค้า การค้าแบบออนไลน์ ถือ เป็นกุญแจดอกสำคัญของการพัฒนา แก้ไข เรื่องเศรษฐกิจของอุบลราชธานี เมื่อหอการค้าอุบลมีนโยบาย สร้างโอกาสทางการค้า จึงได้นำ ระบบ IT &Digital มาเป็นแนวทางเครื่องมือ พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี

การฟื้นเศรษฐกิจอุบล ต้องทำทุกช่่องทาง การทำให้สินค้าของอุบลขายได้ เป็นการสร้างรายได้ ดังนั้นภาระกิจของหอการค้าอุบล ที่ ถือ เป็นองค์กรทำการตลาดของเมือง จึงต้องทำหน้า

ตลาดการค้าขาย ออนไลน์ของทางราชการนั้น ทำในรูปแบบรวม ( OTOPTODAYั) ทำให้ สินค้า อุบล อาจไม่โดเด่น น่าซื้อ เพราะ ไม่โชว์ และ เชิญชวน ต้องทำให้ สินค้าอุบล น่าสนใจ ทั้ง รูปแบบและราคา รวมทั้งเจาะกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับตลาดอื่นได้ แถม ผุ้ผลิต ขายเอง แต่ ไม่ต้องกังวล เรื่องเทคนิคอีกต้องไป

ถือ เป็นการ หลอม จุดแข็งรัฐเอกชนมา รวมกัน เอกชน มี ความถนัดเรื่องการขาย มีความคล่องตัวสุง ในการทำการตลาด ราชกร มีจุดแข็งเรื่องการส่งเสริม และ พัฒนา จึงเป็นเรื่องดี ที่จะ เอารวมกัน ทำ ตลาดออนไลน์ กลาง

โครงการ ตลาดออนไลน์ กลางรัฐร่วมเอกชน ได้ ดำเนินการไปแล้ว คือ

  1. ทำการตกลงทำงานร่วกันแล้ว ในหน่วยงานภาคฏิบัติ คือ หอการค้า พัฒนาชุมชน และ บริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีอุบล
  2. ประสานเชื่อมโยงเทคนิค ลงรายละเอียด
  3. นำเข้ารับรองจาก จังหวัด เพื่อ ประกาส เป็นตลาดกลางออนไลน์ร่วมรัฐเอก
  4. เปิดตลาด นำเข้าสินค้า (ที่คัดเลือก) เข้าขายในตลาด ..สินค้าอุบลเข้าตลาดได้ แต่ ต้องถึงเกณฑ์ มาตราฐานที่ กำหนด เพื่อ เป็นตลาดคุณภาพ ที่ต้องซื้อ
  5. พัฒนา ร่วมกันระหว่างรัฐเอกชน ใน การยกระดับให้ ขายได้ทั่วไทย ไกลทัวโลก

พัฒนาการตลาดเศรษฐกิจ คือ ภาระกิจของหอการค้า

ต้องทำให้ สินค้าเป้นที่นิยม และ ขายไเด้ ร่วมคิดร่วมทำ รัฐรัฐเอกชน คือ ยุทธวิธี ที่ต้องพัฒนา เพราะ หลักการนี้ เราจะชนะทุกสนาม หลายหัวดีกว่าหัวเดียว รัฐร่วมเอกชน คือ ยุทธวิธี ที่ จังหวัดอุบล ต้องนำมาใช้ อย่างมือ อาชีพ

ALUBON ตลาดกลางออนไลน์ หอการค้าอุบล

OTOPTODAY ตลาดกลางออนไลน์ สินค้าOTOP ของทางราชการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603