หอการค้าอุบล จับมือ พัฒนาชุมชนอุบล ทำการตลาดออนไลน์ ภาครัฐร่วมเอกชน win win


2019-08-02 18:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

การทำตลาดกลางออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นั้น เป้าหมาย คือ การ เป็น MARKET PLACE และ การเป็นเชื่อมโยงตลาด เข้า กับ ผู้ซื้อผู้ขาย ภ่ายใต้ส่งเสริมให้ เจ้าของสินค้า ได้ มีโอกาส ทำการขายสินค้าด้วยตนเอง ในรูปแบบ ง่ายและดี เร็ว แต่ รอบคอบ เน้น ความซื่อสัตย์ รักษามาตราฐาน คุณภาพ ของสินค้า เป็นที่ ไว้ วางใจ ของผู้ซื้อ และ มีโอกาสได้ขายไกลทั่วประเทศ และ ทั่วโลก

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงสร้างตลาดกลางหอการค้าอุบล ( ALL UBON)

เพื่อเป็นช่องทางการตลาดของสินค้าสมาชิก และ ชาวอุบล เพื่อให้ เป็นการเชื่อมโยง เป็นการร่วมือรหวางภาครัฐร่วมเอกชน หอการค้าอุบล ได้ เข้า พบท่านพัฒนาการจังหวัด ในการหารือ เชื่อม ตลาดโอทอป ของทางราชการ เข้ากับ ตลาดสินค้าออนไลน์ ของภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ผลการหารือ ได้ข้อสรุป ที่จะให้ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน สินค้า และ ส่งเสริม ให้ สินค้าของทั้งภาครัฐและ เอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ เป็นที่รุ้จัก และ ตัดสินใจสั่งซื้อ

การร่วมือ ครั้งนี้ ถือ เป็น ร่วมมือการทำตลาดออนไลน์ ในระบบรัฐร่วมเอกชน ครั้งแรก ของ จังหวัดอุบลราชธานี

การทำตลาดกลางออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นั้น เป้าหมาย คือ การ เป็น MARKET PLACE และ การเป็นเชื่อมโยงตลาด เข้า กับ ผู้ซื้อผู้ขาย ภ่ายใต้ส่งเสริมให้ เจ้าของสินค้า ได้ มีโอกาส ทำการขายสินค้าด้วยตนเอง ในรูปแบบ ง่ายและดี เร็ว แต่ รอบคอบ เน้น ความซื่อสัตย์ รักษามาตราฐาน คุณภาพ ของสินค้า เป็นที่ ไว้ วางใจ ของผู้ซื้อ และ มีโอกาสได้ขายไกลทั่วประเทศ และ ทั่วโลก

การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป

  1. การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป

  1. การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป ภาคเหนือ

การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป

  1. การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป ภาคกลาง

การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป

  1. การเชื่อมโยงตลาด อนนไลน์ ของ ภาครัฐ ศูนยรวมสินค้าโอทอป ภาคใต้

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603