โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือ ซื้อผลผลิต มังคุด ชุมพร


2019-08-01 06:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อุบลสแควร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำพิธีส่งมอบมังคุด โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ชาวอุบลซื้อมังคุดตรงจากเกษตรกรชุมพร จำนวน 4 ตัน (4000 กิโลกรัม)โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และหอการค้าจังหวัดชุมพร

ส่งมอบมังคุด โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ชาวอุบลซื้อมังคุดตรงจากเกษตรกรชุมพร จำนวน 4 ตัน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อุบลสแควร์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำพิธีส่งมอบมังคุด โครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ชาวอุบลซื้อมังคุดตรงจากเกษตรกรชุมพร จำนวน 4 ตัน (4000 กิโลกรัม)โดยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และหอการค้าจังหวัดชุมพร.

ท่านเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานผู้ส่งมอบในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603