รวบรวมงาน ฝีมือ การถ่ายภาพ ระดับพระกาฬ วัชระ สงศรี


2019-06-24 13:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 159

ภาพที่ เกิดจากใจรัก ทำงานด้วย ความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง ผลงานแต่ละภาพ จึงออกมาแบบ มี story ทุกภาพมีเรื่องรา เบื้องหลังภาพ เช่น......คำบรรยาย อารมณ์ภาพ ว่าไว้น่าติดตามว่า ลองของ...ต้องคิดหนัก มีสองเหตุการณ์ให้เลือกในเวลาเดียวกัน 16 กรกฏาคม 2562 18:30 จันทร์เพ็ญเดือนหก วันอาสาฬบูชา ยังไงก็ต้องออกมาถ่ายภาพทียนภาคกลางคืน สถานที่หน้าศาลากลางหลังเก่า หรือ สอง...มาถ่ายแสงจันทร์ แสงธรรม ที่ท่าน้ำวัดหลวง คิดหนัก คิดหนัก คิดหนัก

ภาพที่ เกิดจากใจรัก ทำงานด้วย ความทุ่มเท เอาจริงเอาจัง ผลงานแต่ละภาพ จึงออกมาแบบ มี story ทุกภาพมีเรื่องรา เบื้องหลังภาพ

ความนึกคิด เป็นเพียง ความนึกคิด การรอคอย เป็นเพียงการรอคอย ออกไปดู เก็บกล้องรอต่อไป...พรุ่งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603