ค้นข้อมูลกิกรรมหอการค้า ตั้งแต่ต้นปี2562.. (ค้นหา)


2019-06-06 18:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 274

ค้นหาข้อมูล กิจกรรมหอการค้าจังหวัดอุบล ย้อนหลัง ( ค้นหาเพิ่มเติมที่นี่)

หอการค้าอุบลราชธานี มีนโยบายหลักในการขับเคลื่อน งานหอการค้า คือ ท่องเที่ยวนำการค้า เพิ่มโอกาสการค้าชายแดน สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ นำไอทีและ ดิจิตอล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603