เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย


2019-06-03 15:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

27 กรกฎาคม 2562 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในส่วนที่เกี่ยวข้องมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

แหล่งที่มาข้อมูลจาก เทศบาลนครอุบลราชธานี

Cr.ภาพ นพ นิ่ม

Pr01 ภัททิยาภรณ์

ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้ง 045-245500 หรือ 199 ตลอด24ชั่วโมง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603