หอการค้า-พาณิชย์-ยงสงวน จับมือ เปิดตลาดกลาง(ทดลอง) ขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยคนใต้


2019-08-09 13:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 442

หอการค้า-พาณิชย์-ยงสงวน จับมือ เปิดตลาดกลาง(ทดลอง) ขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยคนใต้คนไทยไม่ทิ้งกัน คิด+ทำ..สำเร็จแล้ว

หอการค้า-พาณิชย์-ยงสงวน จับมือ เปิดตลาดกลาง(ทดลอง) ขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยคนใต้คนไทยไม่ทิ้งกัน คิด+ทำ..สำเร็จแล้ว

จากแนวคิดหอการค้า เรื่องการสร้างตลาด กลาง ร่วมมือรัฐเอกชน เพื่อเป็นจุดระบายสินค้า เกษตรล้นตลาด ที่ต้องทำให้ เกิดเป็นระบบ ( ไม่ใช่เรื่องขายเฉพาะกิจ ) โดยมีการสร้างกลไก winwin ทั้งเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ผู้บริโภค ที่ต้อง จัดระบบการบรรจุ กำหนดวางราคา ( ขายส่ง) และ ปริมาณ การนำเข้าตลาดมาขาย หลักการ คือ ขายหมด สด มีคุณภาพ

ซึ่งในอนาคต อาจ เป็นการ แลกกับสินค้าเกษตร ของอุบล เช่น ข้าว แลกมังคุด ( ส่วนการจัดการ แปลงเป็นเงิน คืน เกษตรกร เป็นเรื่องที่ต้องออกแบบ คิดค้น).

ทำไม ถึงต้องคิด เรื่องขายราคาส่ง เพราะ สินค้าที่ล้นตลาด คือ สินค้ามีคุณภาพ แต่ราคาตกต่ำ จาก การที่ หอการค้า ช่วยขายระบาย ปรากฏว่า คุณภาพ ของสินค้า อยุ่ในเกณฑ์ดี คือ 99% ดี ( คือ ดีทุกลูก ) เมื่อเทียบกับตลาดทั่วไป อาจ 3 โล ดี 2 โล......ดังนั้น การขยายผลผลิต ล้น ตลาด คือ สินค้า ดี ราคาไม่แพง

การวางตำแหน่งราคาจึง ออกแบบให้ ขาย ราคาส่ง ทั้งคนอยู่ใกล้ ตลาด หรือมาตลาด ได้ ซื้อราคาส่ง ดี ทั้งแม่ค้ามาไกล จะได้ ซื้อไปช่วยขาย พอมีกำไร

การทำตลาด กลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาดทดลอง ครั้งแรกนี้ ต้องขอขอบคุณมะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานหอการค้า และ ผู้บริหาร ยงสงวน ที่แลเห็นความสำคัญ ในโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ของหอการค้า ที่ ต้องการช่วยเกษตรกร จริง และ ทำต่อเนื่องยามทุกข์ ยามยาก ทุกข์เกษตรกร คือ ทุกข์ ของเราด้วย

รองประธานหอการค้า รองมะลิวัลย์ ไชยสงคราม ผู้บริหาร ยงสงวน อุบล

ห้างยงสงวน ช๊อปปิ้งมอล เต็มที่ เต็มใจ เข้าร่วมโครงการ ตลาดกลางสินค้าเกษตรล้นตลาด " คนไทยไม่ทิ้งกัน"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603