หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบและสนับสนุนกิจกรรมงาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม"


2021-03-05 04:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี (พระใหญ่เขื่องใน) บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบและสนับสนุนกิจกรรมงาน "วันนักข่าว 5 มีนาคม" จำนวน 2,000 บาท มอบให้กับ นายชลธิษ จันทร์สิงห์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชนที่ล่วงลับ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 20 ทุนๆ ละ 1,000 บาท โดยวันที่ 5 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันนักข่าว" หรือ "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ" เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ซึ่งทางสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานีได้จัดงานวันนักข่าวมาโดยตลอดเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603