การแสดง Content แบบ Overlay ของ 8columns


2019-05-09 16:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 171

บริการเว็บไซต์ ของ 8columns รองรับ การแสดง Content แบบ Overlay ซึ่งเป็นการ แสดงข้อมูล ในหน้าต่าง ขนาดเล็ก ที่เมื่อคลิ้ก จะแสดง ซ้อนทับขึ้นมา บนหน้าปัจจุบัน แทนที่จะ แสดงในหน้าใหม่ ช่วยเพิ่ม ประสปการณ์ ในการใช้งาน ที่ดีขึ้น ในส่วนของ การใช้งาน ก็ง่ายๆ เพียงแค่ เชื่อมโยง LINK ของ Content ที่ต้องการ อาทิเช่น รูปภาพ, วิดีโอ หรือ ภาพ 360 องศา เข้ากับ ส่วนต่างๆ บนหน้าเว็บ อาทิเช่น รูปภาพ หรือ ข้อความ จากนั้น ระบบ จะดำเนินการ ปรับเปลี่ยน การแสดงผล ให้เอง อัตโนมัติ

ตัวอย่าง การแสดงข้อมูล แบบ Overlay

 1. วิดีโอ จาก YouTube แบบ INLINE
 2. วิดีโอ จาก Viemo แบบ INLINE
 3. วิดีโอ จาก Facebook Page แบบ INLINE
 4. รูปภาพ จาก เว็บไซต์อื่นๆ แบบ INLINE
 5. รูปภาพ จาก Google Drive
 6. รูปภาพ จาก DropBox
 7. รูปภาพ จาก OneDrive
 8. รูปภาพ จาก Facebook Page
 9. รูปภาพ จาก Instagram
 10. รูปภาพ จาก Pinterest
 11. ภาพเคลื่อนไหว จาก GIPHY
 12. ภาพ 360 จาก เว็บ theta360.com
 13. ภาพโปร่งแสง (Transparent PNG 24 Bits)
 14. ภาพเคลื่อนไหว ชนิด APNG

ประโยชน์ ของ การแสดงข้อมูล แบบ Overlay

 1. ช่วยเพิ่มประสปการณ์ การใช้งาน ที่ดีขึ้น
 2. ใช้งานง่าย เพียงแค่ สร้าง LINK เชื่อมโยง
 3. แสดงผลได้รวดเร็ว กว่าการเปิดหน้าใหม่
 4. รองรับการแสดงข้อมูล จาก บริการต่างๆ
 5. นำข้อมูลเดิม ที่มีอยู่แล้ว มาใช้ซ้ำ ได้บ่อย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603