ประชุมแนวทางการจัดงาน "ตลาดผลไม้รวมใจคนไทยช่วยชาติ" ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี


2021-05-26 14:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคลจุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี เกี่ยวกับการจัดงาน "ตลาดผลไม้รวมใจคนไทยช่วยชาติ" ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ซึ่งเปิดพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดและมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วยเยียวยาปัญหาผลไม้ล้นตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลในราคาย่อมเยา และเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ได้หารือกับทางหอการค้าเพื่อจะชวนหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแนวร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603