โตชิบา รัน อุบลราชธานี "วิ่งสุดแซ่บ ... แดนอิสาน"


2019-06-03 15:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

โตชิบา รัน อุบลราชธานี วิ่งสุดแซ่บ ... แดนอิสาน รูปแบบการแข่งขัน: City Run ระยะ 10 กม. และระยะ 5 กม.ในอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00-09.00 น. จุดปล่อยตัว-เส้นชัย: ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

โตชิบา รัน อุบลราชธานี วิ่งสุดแซ่บ ... แดนอิสาน รูปแบบการแข่งขัน: City Run ระยะ 10 กม. และระยะ 5 กม.ในอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 05.00-09.00 น. จุดปล่อยตัว-เส้นชัย: ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603