การประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "แห่เทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว"


2021-05-13 03:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "แห่เทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติงดการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา แต่ยังคงมีกิจกรรมเยือนชุมชม ชมวิถีคนทำเทียน การแสดงเทียน กิจกรรมเด่นๆ เรื่องราวต่างๆ ของชุมชน หรือวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น สถานที่เก่าแก่ให้เช็คอิน โดยการเน้นการ Live Stream หรือการถ่ายทอดสด เชื่อมโยงแต่ละคุ้มวัด หรือใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และยังเน้นให้มีการสนับสนุนสินค้าในชุมชน เพื่อจับจ่ายกันในจังหวัดเป็นหลัก นโยบายเว้นระยะ มีนโยบายงดและป้องกันคนนอกพื้นที่ อาทิเช่นแม่ค้าหรือนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 การจัดงานประจำปีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในภาวะ COVID-19 จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน และใช้มาตราการป้องกันกันใหม่ ในช่วงที่วัคซีนยังไม่ครอบคลุมอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603