การเรียน โปรแกรม กราฟฟิก เพื่อใช้ในงานหอการอุบล ตอนที่ 1


2019-06-11 12:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 86

ในการพัฒนา งานหอการค้า ด้านต่างๆโดยเฉพาะ ด้าน กราฟฟิค เจ้าหน้าที่ ต้องได้รับการเทรนให้ รู้และ สามารถใช้งาน โปรแกรม ชื่อ Photoshop ได้ ดี พอสมควร เพื่อที่จะนำมาใช้ ในการงานเอกสารใ้ดูดี น่าสนใจ โปรแกรม Photoshop เป็น โปรแกรมที่ ได้รับความนิยม แพร่ หลาย ทั้งในไทย และทั่วโลก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ( กดดูข้อมูล)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603