พช.อุบลฯ ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


2019-07-06 12:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 80

พช.อุบลฯ ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พช.อุบลฯ ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัด ฯ เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความประสงค์เข้าร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และรับทราบวิธีการปฏิบัติในระหว่างที่อยู่ร่วมงาน ฯ ทั้งนี้ การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสาน รักษาและขยายผลผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ และเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603